Klub Českých turistů - Rokytnice nad Jizerou

Stěžejní akce


Odkazy

Historie

Předchůdce dnešního odboru Klubu českých turistů v Rokytnici nad Jizerou, odbor turistiky, byl založen z popudu krajského oddílu turistiky v Liberci během roku 1954 při TJ Spartak.

Oddíl organizoval zpočátku pouze výlety jednodenní do západní části Krkonoš. V roce 1957 pak dochází i k pořádání dvou týdenních turistických táborů na Slovensku. V zimě se pak začínají plnit zápočtové cesty.

Předsedou oddílu je pan Oldřich Metelka až do konce 70.let, ing. Jiří Bureš je koncem 50.let předsedou okresního svazu turistiky. V roce 1958 oddíl uspořádal velmi zdařilý krajský přebor orientačního závodu. V roce 1965 se dvě členky oddílu Hnyková a Kebrtová zúčastnily prvního dálkového pochodu na 100km Humpolec-Praha, který úspěšně absolvovaly.

Začátkem 80.let je předsedou oddílu Jan Mach, kterého pak střídá ing. František Platoš do r. 1986. Činnost od této doby je pravidelná, řízena výborem oddílu. Plnění výkonnostních tříd po linii zápočtových cest se úspěšně věnuje rodina Miroslava Kocourka. Jejich několikaleté úsilí je korunováno ziskem titulu "Mistr Turistiky", který Mirek splnil v r. 1985. V roce 2004 obdržel Mirek Kocourek Madaili Vojty Náprstka za mnohaletou aktivní činnost v turistice. Dále Jan Kocourek a Petr Rosůlek ještě plnili výkonnostní odznaky dle jednotlivých přesunových prostředků a získali zlaté odznaky pěší turistiky a cykloturistiky. Mimo to také splnili mnoho oblastních turistických odznaků.

Od první poloviny 80.let oddíl pořádá rovněž turistické akce nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. Od r. 1974 je to Lyžařský přejezd Krkonoš, od r.1978 organizovaný jako Memoriál Karla Šaldy, který byl organizátorem prvních ročníků přejezdu. Od r.1976 pořádáme především pro mládež turistickou soutěž HETOS, ve které mají hlídky možnost soutěžit v turistických dovednostech i znalostech kulturně - poznávacích. HETOS - Memoriál Jana Macha, učitele a neúnavného turisty, organizuje již přes čtvrtstoletí neúnavný turista Miroslav Kocourek.

Od r.1981 začala pracovat v oddíle skupina značkařů PZT pod vedením Miroslava Kavana, který pracuje doposud, ale na třikrát větším prostoru. Od roku 1985 organizujeme v oddíle cykloturistické zahraniční expedice pod vedením Petra Rosůlka, dále i vysokohorské akce pod vedením Miroslava Kavana.

Koncem 80. let se předsedou stává Ing. Jaroslav Hejral, který vystřídal Ing. F. Platoše. V roce 1990 se oddíl přihlásil do Klubu Českých Turistů. Počet členů dospělých stoupl na 60, ovšem později poklesl zájem o činnost mládeže po velmi úspěšných 90tých letech, kdy jsme měli závodníky i v republikových kolech přeborech BTZM.

Při odboru KČT rovněž úspěšně působí TOM, který vede Miroslav Štajer již od r. 1972. Od roku 1992 byl klub KČT členem oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Předsedou klubu je do roku 2006 Jan Mikulášek. V současné době je předsedou klubu Jaroslav Hejral, místopředesedou Petr Rosůlek a jednatelem Jan Mikulášek. Dnes jsme začleněni do Ještědské oblasti.


Hlavní stránka | Aktivity klubu | Fotogalerie | Kontakty
Copyright © 2005 - 2024 Jaroslav Hejral, všechna práva vyhrazena.
Administrace